Posts Tagged ‘Irish language’

Gearrscannáin 2011

14th June 2011 by Maura McHugh

GearrscannainScéim nua í ‘Gearrscannáin’ a bhfuil sé mar sprioc aici gearrscannáin as Gaeilge a sholáthar, a mbeidh tarraingt acu do lucht féachana ginearálta. Tá sé mar chuspóir ag an scéim go spreagfaí stiúrthóirí úra chun dul i bpriacal, chun dushlán a thabhairt don lucht féachana agus chun téamaí suimiúla a rachaidh i bhfeidhm orthu a chur os a gcomhair. Cé gur chóir go mbeidh sé mar aidhm ag na scannáin freastal ar lucht féachana fairsing, ba chóir go mbeidh siad in ann grádú ‘faoi 15′ a bhaint amach. Ní mór gur bunscéalta as Gaeilge atá sna hiarratais. Ní ghlacfar le gearrscannáin a cuireadh chuig BSÉ/IFB i mBéarla cheana. Déanfar an scéim a sholáthar ar-líne den chuid is mó.

Is é an 8ú Íúil an spriocdháta don scéim ‘Gearrscannáin’

Líon na scannán 2
Fad: Timpeall 8 nóiméad
Buiséad: Uasmhéid de €10,000 in aghaidh an scannáin
Formáid: Aon fhormáid dhigiteach d’ardchaighdeán
Teanga: Gaeilge

Cé atá i dteideal

Tá an scéim seo oscailte roimh scannánóirí arbh fhéidir leo cumas iarratas a dhéanamh: stiúrthóireachta drámaíochta a thaispeáint, ach nach bhfuil gearrscannáin déanta acu cheana féin ach amháin sa choláiste. Má bhaineann iarratasóirí úsáid as seóspól an choláiste is ar éigean go raibh ról ábhartha acu sa ghearrscannán sin, i.e. má chuireann siad iarratas isteach mar stiúrthóir is ar éigean gur stiúraigh siad an gearrscannán atá le feiceáil ar an seóspól a théann leis an iarratas.

Níl an scéim seo oscailte roimh mic léinn lánaimseartha.

Nós Imeachta:

Ba chóir foirmeacha iarratais a íoslódáil ó láithreán gréasáin BSÉ/IFB, ba chóir iad a chomhlánú ina n-iomlán agus iad a sheoladh – maraon leis na hábhair bhreise ar fad atá á n-iarraidh – chuig ceannáras BSÉ/IFB i nGaillimh. (Ní féidir cur isteach ar mhaoiniú BSÉ/IFB ar facs nó ar líne). Ní dhéanfar próiseáil ar iarratais neamhiomlána.

Déanfaidh grúpa meastóirí a cuirfidh BSÉ/IFB le chéile go hinmheánach agus go seachtrach na hiarratais a mheas, agus déanfaidh siad breithniú ar an scríbhneoireacht scripte agus ar an bhfoireann chruthaitheach.

Cearta:

Fánfaidh cearta eisiacha sna meáin in Éirinn agus cearta neamh-eisiacha spreagtha sa chuid eile den domhan le BSÉ. Fanfaidh na cearta eile ar fad leis an scannánóir.

Gnéithe Thábhachtacha na Scéime

Go ginearálta, ba chóir go gcuirfidh tallann Éireannach tús le scannáin faoin scéim ‘Gearrscannán’, agus ba chóir go mbeadh tallann Éireannach nó daoine atá ina gcónaí in Éirinn i gceannas go cruthaitheach orthu, agus go ndéanfar bainistiú orthu ó Éirinn.

Do thionscnaimh roghnaithe b’éigean do léiritheoirí na cearta ar fad ar fud na cruinne a shealbhú, gan teorainn ama agus sna meáin ar fad.

Ní cheadófaí ach léiritheoir amháin agus ní thugfaí creidiúnt ach do léiritheoir amháin do thionscnaimh roghnaithe.

Beidh na rátaí seo leanas i bhfeidhm maidir le buiséid léiriúcháin na scannán ar fad a dhéanfaí faoin scéim:

- Ráta laethúil d’aisteoirí agus do chriú (mar a aontaítear go bliantúil le Grúpa Scannán na gCeardchumann) Meitheamh 2011-Meitheamh 2012: €120

Beidh cearta faomhaithe ag BSÉ/IFB maidir leis na heilimintí seo leanas de scannáin a dhéantar faoin scéim:

  • Script scannánaithe (agus is féidir le BSÉ/IFB eagarthóir scripte a cheapadh i gcásanna áirithe)
  • Roghnú aisteoirí
  • Príomh-fhoireann theicniúil

Gearrscannain Wanted

24th November 2010 by Maura McHugh

Irish Film BoardBord Scannán na hÉireann / the Irish Film Board is delighted to announce that applications are being sought for the new short film scheme ‘Gearrscannáin’. Applications will be accepted until 17th December 2010.

‘Gearrscannáin’ is a new short film scheme to produce Irish language short films that will appeal to a general audience. The scheme aims to encourage fresh, new directorial voices willing to take risks, challenge audiences and introduce them to interesting themes which will move them. Whilst aiming to engage a diverse viewership, the films should also be able to be rated for an under 15 audience. Applications must be original stories written in the Irish language. Short films already submitted to the IFB in English will not be eligible. This scheme will be primarily distributed on-line.

The deadline for Gearrscannáin is Friday 17th December 2010

Number of films to be funded: 2
Duration: Approx. 8 minutes
Budget amount: Maximum €10,000 per film
Format: Any high quality digital format
Language: Irish language

All applications should be sent to: Bord Scannán na hÉireann/the Irish Film Board, Queensgate, 23 Dock Road, Galway

More information about the scheme along with detailed guidelines and application forms are available on the web site.

Please read guidelines carefully before making an application.

A SCANNÁNÓIRÍ AR FAD! SPRIOCDHÁTA FÓGRAITHE LE HAGHAIDH SCÉIM ‘GEARRSCANNÁIN’

Tá áthas ar Bhord Scannán na hÉireann iarratais a éileamh don chéad bhabhta eile den scéim an-rathúil ‘Gearrscannáin‘. Is é an Aoine 17 Nollaig 2010 an spriocdháta nua don scéim.

Scéim nua í ‘Gearrscannáin’ a bhfuil sé mar sprioc aici gearrscannáin as Gaeilge a sholáthar, a mbeidh tarraingt acu do lucht féachana ginearálta. Tá sé mar chuspóir ag an scéim go spreagfaí stiúrthóirí úra chun dul i bpriacal, chun dushlán a thabhairt don lucht féachana agus chun téamaí suimiúla a rachaidh i bhfeidhm orthu a chur os a gcomhair. Cé gur chóir go mbeidh sé mar aidhm ag na scannáin freastal ar lucht féachana fairsing, ba chóir go mbeidh siad in ann grádú ‘faoi 15′ a bhaint amach. Ní mór gur bunscéalta as Gaeilge atá sna hiarratais. Ní ghlacfar le gearrscannáin a cuireadh chuig BSÉ/IFB i mBéarla cheana. Déanfar an scéim a sholáthar ar-líne den chuid is mó.

S’é an Aoine 17 Nollaig 2010 an spriocdháta do ‘Gearrscannáin’

Líon na scannán: 2
Fad: Timpeall 8 nóiméad
Buiséad: Uasmhéid de €10,000 in aghaidh an scannáin
Formáid: Aon fhormáid dhigiteach d’ardchaighdeán
Teanga: Gaeilge

Ba chóir gach iarratas a sheoladh chuig: Bord Scannán na hÉireann, Geata na Banríona, 23 Bóthar na Duganna, Gaillimh.

Tá treoirlínte mionsonraithe agus foirmeacha iarratais ar fail ag http://www.irishfilmboard.ie

Léigh na treoirlínte go cúramach roimh iarratas a dhéanam

Irish Language Television Writers Wanted

21st June 2010 by Maura McHugh

TG4TG4 in association with the ILBF and BBC NI are inviting new or experienced Irish language writers to apply to a Scriptwriting Development Scheme.

Up to six places are available to Irish speaking writers interested in writing drama for television.

It is envisaged that the training scheme will take place over a 6 month period and will feature workshops and mentoring from key industry professionals.

Areas which will be covered include Story arcing; Story structure; Character Development; Dialogue; Tone; Pace; Broadcaster Requirements.

The end result of the scheme being 6 x 25′ of polished scripts ready for production for possible broadcast on TG4 & BBC NI.

Potential applicants must submit an idea for a single half hour drama based around the theme Stigma.

The story should have a contemporary setting and also be set in a realistic situation where Irish would be spoken.

To be considered for this scheme, please submit a cover letter outlining why you should attend this course, a CV, a one sentence description of the story, a paragraph outlining the story, details of main characters and a one scene script.

Please note that this course is directed at Northern based writers who are fluent in Irish.

Deadline: 5 p.m. Friday 27th August.

Information on how to apply is on the web site.

Splanc! 2010

10th June 2010 by Maura McHugh

Splanc!TG4 and the An Chomhairle Ealaíon/The Arts Council invite submissions for the 6th season of this innovative television documentary scheme that supports the creative exploration of the arts in Ireland.

This year the project aims to support a number of documentaries on a range of art forms for a series of programmes that will provide an insight into the arts and into the making of art in Ireland today.

All art forms are eligible for consideration and proposals for visually engaging programmes that take a fresh and compelling approach to their subject will be prioritised.

Proposals which would be more suitable for Imeall, TG4’s weekly arts review series, will not be considered for Splanc!

A total fund of €120,000 is available. Successful documentary projects may apply for additional financial support from other funding agencies if desired.

Ideas for single programmes or series will be considered. Half hour duration is preferred but the fund will consider hour long films on an exceptional basis. Projects will be selected by representatives of An Chomhairle Ealaíon/The Arts Council and TG4.

TG4 will administer the commissioning of the films and TG4’s Terms of Trade will apply. TG4, An Chomhairle Ealaíon/The Arts Council encourage the employment of film workers working through the Irish language.

  • Series Duration: Single programme or 4 x 25′ series.
  • Production Budget: €120,000
  • Format: Broadcast widescreen, 16:9 with English subtitles
  • Language Format: Irish language or bilingual – Irish and English

Submissions should be sent to TG4, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe.

The deadline for receipt of submissions is 1pm Friday, 11 June 2010.

More information on how to apply is availabe on the web site.

It is expected that projects will be completed and available for broadcast on the TG4 primetime schedule in Spring 2011.