Gearrscannain Wanted

24th November 2010 by Maura McHugh

Irish Film BoardBord Scannán na hÉireann / the Irish Film Board is delighted to announce that applications are being sought for the new short film scheme ‘Gearrscannáin’. Applications will be accepted until 17th December 2010.

‘Gearrscannáin’ is a new short film scheme to produce Irish language short films that will appeal to a general audience. The scheme aims to encourage fresh, new directorial voices willing to take risks, challenge audiences and introduce them to interesting themes which will move them. Whilst aiming to engage a diverse viewership, the films should also be able to be rated for an under 15 audience. Applications must be original stories written in the Irish language. Short films already submitted to the IFB in English will not be eligible. This scheme will be primarily distributed on-line.

The deadline for Gearrscannáin is Friday 17th December 2010

Number of films to be funded: 2
Duration: Approx. 8 minutes
Budget amount: Maximum €10,000 per film
Format: Any high quality digital format
Language: Irish language

All applications should be sent to: Bord Scannán na hÉireann/the Irish Film Board, Queensgate, 23 Dock Road, Galway

More information about the scheme along with detailed guidelines and application forms are available on the web site.

Please read guidelines carefully before making an application.

A SCANNÁNÓIRÍ AR FAD! SPRIOCDHÁTA FÓGRAITHE LE HAGHAIDH SCÉIM ‘GEARRSCANNÁIN’

Tá áthas ar Bhord Scannán na hÉireann iarratais a éileamh don chéad bhabhta eile den scéim an-rathúil ‘Gearrscannáin‘. Is é an Aoine 17 Nollaig 2010 an spriocdháta nua don scéim.

Scéim nua í ‘Gearrscannáin’ a bhfuil sé mar sprioc aici gearrscannáin as Gaeilge a sholáthar, a mbeidh tarraingt acu do lucht féachana ginearálta. Tá sé mar chuspóir ag an scéim go spreagfaí stiúrthóirí úra chun dul i bpriacal, chun dushlán a thabhairt don lucht féachana agus chun téamaí suimiúla a rachaidh i bhfeidhm orthu a chur os a gcomhair. Cé gur chóir go mbeidh sé mar aidhm ag na scannáin freastal ar lucht féachana fairsing, ba chóir go mbeidh siad in ann grádú ‘faoi 15′ a bhaint amach. Ní mór gur bunscéalta as Gaeilge atá sna hiarratais. Ní ghlacfar le gearrscannáin a cuireadh chuig BSÉ/IFB i mBéarla cheana. Déanfar an scéim a sholáthar ar-líne den chuid is mó.

S’é an Aoine 17 Nollaig 2010 an spriocdháta do ‘Gearrscannáin’

Líon na scannán: 2
Fad: Timpeall 8 nóiméad
Buiséad: Uasmhéid de €10,000 in aghaidh an scannáin
Formáid: Aon fhormáid dhigiteach d’ardchaighdeán
Teanga: Gaeilge

Ba chóir gach iarratas a sheoladh chuig: Bord Scannán na hÉireann, Geata na Banríona, 23 Bóthar na Duganna, Gaillimh.

Tá treoirlínte mionsonraithe agus foirmeacha iarratais ar fail ag http://www.irishfilmboard.ie

Léigh na treoirlínte go cúramach roimh iarratas a dhéanam

Write a Comment