ILBF Drama Development Proposals

13th May 2010

The Irish Language Broadcast Fund is extending its deadline for receipt of drama development proposals to Friday the 28th of July.

(Deadline for receipt of applications for the second ILBF funding round 2010 in all other genres remains 12 noon Friday the 28th of May.)

ILBF development funding is available for a new drama series (6 -10 half hour episodes). The series should be character driven with strong storylines, a contemporary setting consisting of a realistic situation where Irish would be used. The series should be aimed at as wide an audience as possible.

Production companies with suitable experience in drama production – experience in production of Irish language and/or low budget drama especially welcome – should contact commissioning executives at BBC NI (Antaine Ó Donnaile) & TG4 (Máire Ní Chonláin) and the Head of the ILBF ahead of the deadline to discuss potential ideas and the commissioning process before submitting applications.

Please include in your application a brief synopsis of the proposed series including the following details:

 • The setting
 • Character outlines for main characters
 • Style of storytelling
 • Proposed cast and crew
 • Details of company’s previous experience in drama production
 • Proposed production model
 • Proposed production schedule
 • Proposed estimated production budget

Please note that decisions on funding for drama development will be made at the third ILBF funding round in October.

Cuireann an CCG síneadh leis an spriocdháta do Mholtaí d’Fhorbairt Drámaíochta.

Tá an CCG ag cur síneadh leis an spriocdháta do mholtaí d’fhorbairt drámaíochta go dtí an Aoine an 28iú Iúil.

(Fanann an sprioc d’iarratais don dara bhabhta maoinithe 2010 i ngach réimse eile de chláir mar an gcéanna – 12 meán lae Aoine an 28iú Bealtaine.)

Beidh maoiniú forbartha ar fáil ón CCG sa bhabhta maoinithe seo do shraith nua drámaíochta ( idir 6 agus 10 gcláir leath uair a chloig). Scéalta láidir, le béim ar phearsantacht na gcarachtair, suite i suíomh comhaimseartha réalaíoch ina bhfuil an Ghaeilge mar theanga beo ann atá de dhíth. Ba chóir díriú ar lucht féachana leathan.

Beidh fáilte roimh iarratais ó chomhlachtaí léiriúcháin le taithí sa réim drámaíochta – go háirithe iad siúd le taithí i léiriúcháin drámaíochta Ghaeilge agus/nó drámaíocht ar bhuiséad íseal.

Ní miste teagmháil a dhéanamh roimh an spriocdháta leis na feidhmeannaigh coimisiúnaithe de chuid BBC TÉ (Antaine Ó Donnaile), TG4 (Máire Ní Chonláin) agus Ceannasaí an CCG (Áine Walsh) leis na tograí agus an próiseas coimisiúnaithe a phlé leo sular chuirtear iarratas maoinithe chugainn.

Beidh na riachtanais seo de dhíth:

 • Cur síos gairid ar an togra, agus trácht a dhéanamh air
 • An suíomh
 • Mion cur síos ar na príomh carachtair
 • Stíl na scéalta
 • Moltaí do foireann léirithe agus aisteoireachta
 • Sonraí de thaithí an chomhlachta i léiriúcháin drámaíochta
 • Córas léiriúcháin molta
 • Sceideal léiriúcháin molta
 • Meastachán aer an bhuiséad léiriúcháin

Beidh cinntí ar mhaoiniú d’fhorbairt drámaíochta déanta ag an 3iú bhabhta maoinithe de chuid an CCG i mí Dheireadh Fómhair.

Write a Comment